Tekstikoko
 
  • crochet-1481702-1920.jpg
  • dsc-0020.jpg
  • dsc-0001.jpg
  • dsc-0006.jpg
 

 

Vertaisohjaajakoulutusta senioreille digi-laitteiden ja –palveluiden käytön ohjaukseen

Somero-opisto järjestää huhtikuussa alkavan kurssin, jolla koulutetaan senioreja vertaisohjaajiksi digi-laitteiden ja -palveluiden käytön ohjaukseen. Maksuton koulutus toteutetaan yhteistyössä Someron kaupunginkirjaston kanssa Digitalisaation hyödyntäminen vapaassa sivistystyössä –hankkeen pilottina.

Opisto ja kirjasto pyrkivät vastaamaan digitalisaation mukanaan tuomiin haasteisiin ja tukemaan ikääntyneitä digi-laitteiden ja –palveluiden käytössä. Tukea saatetaan kaivata vaikkapa passin tilaamiseen tai KELA- ja veroasioiden hoitoon verkossa.

Toisaalta osalla eläkeläisistä on varsin hyvät digi-taidot ja usein myös aikaa sekä halua kehittää ja jakaa osaamistaan myös muille.  Vertaisohjaajakoulutus on suunnattu juuri heille.

Koulutetut vertaisohjaajat voisivat toimia esimerkiksi yhteistyössä kirjaston ja kyläyhdistysten kanssa. Myös erilaiset yhdistykset voisivat järjestää tukea jäsenistölleen oman koulutetun vertaisohjaajan toimesta.

Digitalisaation hyödyntäminen vapaassa sivistystyössä -hanke on Vapaa Sivistystyö Ry:n ja Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n (Tieke) hallinnoima kehittämisprojekti, jossa Somero-opisto on mukana yhdessä Parkanossa toimivan Petäjä-opiston kanssa.

Maksuton koulutus alkaa torstaina 4.4. klo 9.00 Kiiruun koulukeskuksessa. Sisäänkäynti D-ovesta.

Ilmoittautumiset verkossa https://opistopalvelut.fi/somero/course.php?l=fi&t=2501

Lisätietoja: koulutuskoordinaattori Riitta Ryhtä, 044 779 1270, riitta.ryhta(a)somero.fi

Päivitetty 27.3.2019 | Riitta Ryhtä

 

Aikuisten kuvataiteen perusopetus
- kartoituskysely on päättynyt

Somero-opisto kartoitti helmikuussa verkkokyselyllä aikuisten taiteen perusopetuksesta kiinnostuneiden määrää. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 39 henkilöä, joista 32 haluaisi aloittaa opinnot mahdollisimman pian.

Saadut tulokset esitellään Someron kaupungin sivistyslautakunnalle, joka päättää käynnistetäänkö aikuisten taiteen perusopetus Somerolla sekä hyväksyy tarvittaessa  paikallisen opetussuunnitelman.

Lisätietoja:

Suunnittelijaopettaja Anne Turkulaiselta sähköpostitse anne.turkulainen(a)somero.fi

Päivitetty 18.3.2019 | Riitta Ryhtä